Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Rozumiem, zamknij informację

INFOLINIA 42 225 27 98

10 dniowe prawo zwrotu

Czynna od 800 - 1600 od poniedziałku do piątku

Polityka prywatności

Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. W niniejszej polityce prywatności znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące postępowania z Państwa danymi. Administratorem Państwa danych jest: Produkty Naturalne Berezińscy s.j., ul. Starościańska 19A, Tuszynek Majoracki, 95-080 Tuszyn

1. Gromadzenie i przetwarzanie danych celem realizacji zamówienia i utworzenia konta klienta

Gromadzimy dane osobowe wyłącznie wtedy, kiedy nam je Państwo dobrowolnie przekazują składając swoje zamówienie lub kontaktując się z nami (np. za pomocą formularza kontaktowego lub e-mailem).Państwa dane są nam niezbędne do wykonania zamówienia lub rozpatrzenia sprawy lub w której kontaktowali się Państwo z nami. Z przekazanych przez Państwa danych korzystamy w celu wykonania zamówienia i odpowiedzi na Państwa zapytania. Po wykonaniu zamówienia, przetwarzanie Państwa danych zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania określonych w przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości dane te zostaną usunięte, chyba że wyrażą Państwo jednoznaczną zgodę na dalsze korzystanie z tych danych lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zastrzeżemy sobie prawo do dalszego korzystania z danych, o czym - w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu.

2. Przekazywanie danych

W celu wykonania zamówienia przekazujemy Państwa dane firmie kurierskiej lub transportowej zajmującej się dostawą, o ile jest to niezbędne do doręczenia zamówionych towarów.

Przekazywanie danych firmie kurierskiej i transportowej

Jeśli udzielą nam Państwo na to w trakcie lub po złożeniu zamówienia swojej zgody, przekażemy na tej podstawie Państwa adres e-mail i numer telefonu wybranej firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej, aby mogła się ona skontaktować z Państwem przed dostarczeniem zamówienia celem awizowania lub uzgodnienia dostawy .

Powyższa zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez wysłanie nam stosownej wiadomości na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa" lub poprzez wysłanie wiadomości bezpośrednio do firmy kurierskiej na wskazany poniżej adres kontaktowy. Po wycofaniu zgody usuniemy Państwa podane w tym celu dane, o ile nie wyrażą Państwo wyraźnej zgody na dalsze korzystanie z Państwa danych w innych celach lub o ile nie zastrzeżemy sobie prawa dalszego korzystania z danych w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym - w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu.

DPD Polska

Centrala w Warszawie
02-274 Warszawa, ul. Mineralna 15

Centrala Poczty Polskiej S.A.

ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa

3. E-Mail i reklama wysyłana pocztą

Reklama wysyłana e-mailem

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim otrzymaliśmy je bezpośrednio od Państwa oraz w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne.

Korzystając z danych niezbędnych do tego celu lub przekazanych nam przez Państwa osobno regularnie przesyłamy Państwu informacje o naszych ofertach. Mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania e-maili, wysyłając nam wiadomość ze stosowną informacją. Na państwa życzenie usuniemy Państwa adres e-mail.

Reklama wysyłana pocztą tradycyjną i Państwa prawo sprzeciwu

Ponadto zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Państwa danych – imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego do własnych celów reklamowych w zakresie naszych produktów, np. przesyłania pocztą najnowszych ofert i informacji dotyczących naszych produktów. Powyższe służy zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na kontakcie z klientami w celach reklamowych.

4. Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa

Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji dotyczącej Państwa danych osobowych, które są u nas przechowywane, a także prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia tych danych lub ich przeniesienia.

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych osobowych, sprostowania, blokowania czy kasowania danych oraz w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania określonych danych, prosimy o kontakt z administratorem danych: Produkty Naturalne Berezińscy s.j., ul. Starościańska 19A, Tuszynek Majoracki, 95-080 Tuszyn, e-mail: urszula.osiecka@produktynaturalne.pl

Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności - w ramach analizy i oceny interesów - przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych w tym celu - ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego, mogą Państwo zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym czasie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu jedynie z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.

Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń.


Bezpieczne zakupy

Współpracujemy

Znajdziesz nas na

INFOLINIA 42 225 27 98

10 dniowe prawo zwrotu

Czynna od 800 - 1600 od poniedziałku do piątku